Algemene inschrijf­voorwaarden (leden)

Bij inschrijving ga je akkoord met onze algemene inschrijfvoorwaarden.

Hierin kan je informatie vinden over de verwerking van de inschrijvingen, de voorwaarden om te annuleren, betalingen…

Meer informatie over privacy, opslag van gegevens, beeldgebruik, nieuwsbrieven… vind je in onze privacyverklaring.

Algemene contract­voorwaarden (klanten)

Bij een samenwerking of boeking van Cirkus in Beweging ga je akkoord met onze algemene contractvoorwaarden.

Meer informatie over privacy, opslag van gegevens, beeldgebruik, nieuwsbrieven… vind je in onze privacyverklaring.

Privacy­verklaring (leden & klanten)

Vzw Cirkus in Beweging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het feit uw privacy wordt gerespecteerd.

In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met die gegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vzw Cirkus in Beweging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (ook wel bekend als AVG of GDPR).