Inschrijven

 

Inschrijven kan alleen online, via onze website www.cirkusinbeweging.be/mijn-cib. Alle informatie over het inschrijven vind je hieronder terug.

Lesjaar 2024-2025:

 • De inschrijvingen starten op zondag 28 april 2024 om 10u.
 • Je kan het lesrooster 2024-2025 hier raadplegen.
 • Het lesjaar zelf start op maandag 16 september 2024.

Tijdens de schoolvakanties is er geen les. Voor de lessen in het weekend is de regel de volgende: als het de vrijdag ervoor nog school was, is er les. Valt een les op een feestdag? Dan gaat deze niet door.

Wanneer inschrijven?

Vanaf zondag 28 april 2024 om 10 u. kan iedereen zich inschrijven. Inschrijven kan alleen online via onze website (ook vanop je smartphone).

Om de inschrijvingen vlot te laten verlopen, verwerken we de inschrijvingen in vier stappen. Je schrijft je dus in op 28 april, maar de bevestiging (of melding wachtlijst) volgt pas afhankelijk van in welke van de vier groepen je zit met jouw inschrijving. Bij de inschrijving moet je zelf aangeven tot welke groep je behoort.

 • Voorrangsgroep 1 = bevestiging vanaf zondag 28/04/2024
  • Iedereen die nu les volgt en zich herinschrijft voor deze specifieke les.
  • Iedereen die nu een les volgt en dezelfde les wil volgen op een andere dag.
  • Iedereen die doorschuift naar een volgende groep (bv. luchtacro van 12+ naar 14+).
 • Voorrangsgroep 2 = bevestiging vanaf 6/05/2024
  • Huidige leden die zich voor een nieuwe les willen inschrijven, niet o.w.v. leeftijd, maar die echt kiezen voor een andere discipline.
 • Voorrangsgroep 3 = bevestiging vanaf 13/05/2024
  • De inschrijvingen van wie dit jaar op de wachtlijst stond of een stage volgde.
  • De inschrijvingen van broers, zussen, mama’s en papa’s die tot nu toe nog geen les volgden.
 • Voorrangsgroep 4 = bevestiging vanaf 21/05/2024
  • De lijsten worden verder aangevuld met de allernieuwste kandidaten.

LET OP: ook wie dit jaar op een wachtlijst stond, moet zich opnieuw inschrijven. Niemand wordt automatisch heringeschreven.

Voor alle duidelijkheid: vanaf zondag 28 april 2024 mag iedereen zijn inschrijving doorsturen, maar de inschrijvingen van de wachtlijsters en nieuwe leden worden pas later bevestigd.

Tegen 27 mei 2024 zou iedereen die erbij is een bevestigingsmail ontvangen moeten hebben. Op je persoonlijke dashboard kan je ook altijd de actuele toestand raadplegen. De posities op de wachtlijsten worden tegen eind juni gecommuniceerd.

Nu nog inschrijven voor de wekelijkse lessen van 2023-2024? In de lessen waar nog plaats is, kan je nog instromen na elke schoolvakantie.
Vanaf 20 maart 2024 kan je niet meer online inschrijven voor de wekelijkse lessen van 2023-2024, maar wel nog voor vakantiestages.

Indien je vragen hebt over cursussen van het lopende lesjaar, stel deze dan per mail aan info@cirkusinbeweging.be. Vermeld steeds naam en familienaam van het kind/de jongere in kwestie.

Leuven boomt!

Het team van Cirkus in Beweging wil haar steentje bijdragen aan het behoud van onze aarde. Je zal zien dat er bij elke les de (geheel vrijblijvende) optie staat “Ja, ik wil graag 1 euro doneren om een boom te planten!”. Hier lees je meer over het achterliggende idee.

Hoe inschrijven?

Voor wekelijkse lessen, vakanties, lessenreeksen, productiegroepen… kan je alleen online inschrijven via www.cirkusinbeweging.be/mijn-cib. Dit kan ook via je smartphone.

We geven hier graag een woordje uitleg bij. Per gezin maak je één account, op basis van een e-mailadres. Elk gezin heeft een centrale persoon, ‘de boeker’, wat meestal een ouder is. Aan deze boeker kunnen gezinsleden toegevoegd worden. Zowel de boeker als de gezinsleden kunnen zich inschrijven voor activiteiten. Een ‘gezin’ kan ook enkel bestaan uit de boeker.

Je account bestaat uit 3 pagina’s waartussen je kan wisselen via de menuknop rechts bovenaan. Bij ‘mijn inschrijvingen’ vind je een overzicht van al je inschrijvingen en kan je een nieuwe inschrijving starten. Onder ‘mijn betalingen’ vind je een overzicht van al je te betalen en betaalde bedragen en bij ‘mijn familie’ zie je al je gezinsleden, hun gegevens en medische info.

Klik nu op de groene knop ‘Inschrijven’. Je kan je inschrijven voor verschillende soorten activiteiten: wekelijkse lessen, vakantiestages, productiegroepen, korte lessenreeksen en de werkplaats. Alle activiteiten staan gegroepeerd per thema (acrobatie, multicircus, theater…) en je kan er zien voor welke activiteiten er nog plaats is en welke volzet zijn.

Wanneer je klaar bent met inschrijven, zie je een overzicht per gezin: wie voor wat is ingeschreven, of de inschrijving reeds bevestigd werd door het secretariaat, of je op de wachtlijst staat, hoeveel er in totaal te betalen is en tegen wanneer. Hierbij wordt rekening gehouden met onze verschillende kortingsregels (1ste les en volgende lessen per gezin, korting voor leden van productiegroepen en voor de werkplaats, extra voor ouders circomotoriek, lessenreeksen met een vaste prijs…). Alle informatie over onze tarieven vind je hier.

Je zal van elke stap een mail ontvangen, op elk betrokken e-mailadres, bij goed ontvangst van de inschrijving, na bevestiging dat je erbij bent of van de melding dat je op de wachtlijst staat. Met het hoofde-mailadres en een wachtwoord kan je later opnieuw de situatie bekijken, gezinsleden toevoegen, je gegevens wijzigen en bijkomende inschrijvingen doen.

De inschrijvingen worden chronologisch verwerkt. Als een activiteit volzet is, wordt er een wachtlijst aangelegd. Het online systeem geeft dit onmiddellijk aan, ook al zijn sommige inschrijvingen nog niet bevestigd. Indien het online systeem aangeeft dat een inschrijving op de wachtlijst zal belanden, hoeft dit niet zo te zijn. De inschrijvingen worden aanvaard in 4 stappen.

Bij inschrijving ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en onze privacyverklaring.

Wat na de inschrijving?

Het grote voordeel van dit online systeem, is dat je zeer snel zal weten of je effectief ingeschreven bent, mét bevestigingsmail en een overzicht van wat er te betalen is.

Heb je nog vragen i.v.m. de inschrijvingen, dan kan je via mail of telefonisch terecht bij ons secretariaat: annelies@cirkusinbeweging.be of 016 60 32 63. Vermeld in je mail steeds de naam en geboortedatum van de persoon waarover het gaat. Je mag hiervoor ook altijd langskomen bij het secretariaat.

Hoe betalen?

Betaling gebeurt bij voorkeur online, via ‘Mijn CiB’.

Enkel indien dat niet kan, mag je het inschrijvingsgeld overschrijven op de rekening van Cirkus in Beweging: BE67 7344 0610 8087 met vermelding van een gestructureerde mededeling die in de bevestigingsmail staat. Als je die mededeling niet vindt, dan volstaat de naam van de persoon die je inschrijft + de les waarvoor je inschrijft.

Voor de wekelijkse lessen betaal je liefst zo snel mogelijk en uiterlijk op 31 augustus.
We hebben deze termijn vervroegd (tot in 2023 was het eind september). Zo hebben we sneller een zicht op het aantal plaatsen dat vrijkomt en kunnen we de mensen op de wachtlijsten contacteren voordat het lesjaar begonnen is.

Inbegrepen in de prijs zijn je deelname, je verzekering, de digitale nieuwsbrieven en de vier edities van het tijdschrift ‘Circusmagazine’ (het magazine van de overkoepelende organisatie van de Vlaamse circusateliers).

Voor de vakantiestages betaal je minstens een week voor de start van de stage.

Annulering?

Wanneer je beslist een cursus waarvoor je ingeschreven bent toch niet meer te volgen, moet je dit in elk geval per mail laten weten aan info@circusinbeweging.be. Doe dit dan ook zo snel mogelijk, zo maak je iemand anders blij met de vrijgekomen plaats.

Afhankelijk van de reden van je annulatie kan je een deel van het lesgeld recupereren. Vermeld dit dus zeker ook in jouw mail.