Onze publicaties

Circomotoriek met kleuters

Werk je met kleuters en beweeg je graag? Dan is dit boek ideaal voor jou. Circomotoriek met kleuters is een verzameling acrobatische spelen voor kleuters. Om te spelen met mama of papa, met een ouder kind of met elkaar.

Laat je niet afschrikken door de term ‘acrobatie’. Dit kan iedereen. Elke kleuter. Iedere leerkracht. Alle ouders. Circomotoriek is niet technisch, competitief of ingewikkeld.

Deze 75 instapklare spelen zetten in op zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en samenwerking. En dit op de voor kleuters meest begrijpelijke manier: al spelend en bewegend. Elk spel biedt een motorische, creatieve of sociale uitdaging en vertrekt vanuit de belevingswereld van kleuters: Ze leren voor zichzelf opkomen als een zeester die de storm trotseert, respectvol met elkaar omgaan door een vriendje uit te pakken als breekbaar cadeau en samenwerken door eenvoudige maar uitdagende piramides te bouwen.

Circomotoriek ontstond toen Rika Taeymans de partnerspelen van bewegingstherapeute Veronica Sherborne koppelde aan acrobatiekunst. Al dertig jaar bewijzen deze spelen hun kracht. Voor het eerst zijn ze nu ook gebundeld. Laat je inspireren en ga aan de slag in je vrije tijd, op school of in je gezin.

Circomotoriek met kleuters boek cover

Nelsons Acrobatenboek

Al twintig jaar geeft Rika Taeymans elke zaterdagochtend circomotoriek-les aan meer dan honderd kleuters met hun mama of papa. Tijdens die bewegingspelletjes en acrobatische oefeningen ziet ze wekelijks kinderen openbloeien, vaders lachen en moeders genieten van het stoeien met hun kleuter.

In deze drukke maatschappij komt het er niet altijd van om fysiek met onze kinderen te spelen. Lichamelijk contact is voor hen nochtans even belangrijk als de lucht die ze inademen. Samen spelen doet wonderen voor de ontwikkeling van je kind en ook voor jouw relatie met je kleuter.

Rika bundelde haar circomotoriek-oefeningen in een prachtig geïllustreerd doe-boek voor ouders en kleuters, dat in september 2013 uitgegeven werd door het Davidsfonds. Nelsons Acrobatenboek is te koop bij Cirkus in Beweging en kost €16. De Engelse vertaling “Jack’s Acrobatics” verschijnt in oktober 2014.

Als vervolg op dit boek plant Rika nog een boek met oefeningen voor de ganse familie en een bruikbaar handboek Circomotoriek voor kleuterjuffen, jeugdwerkers en circusdocenten.

Nelsons Acrobatenboek boek cover

Circus op Stelten

I.s.m. VZW Fabota kwam in 2014 een publicatie tot stand over de ervaring die we samen hebben opgebouwd rond sociaal circus met kinderen uit een kansarme leefomgeving. Het boekje “Circus op stelten“ richt zich tot alle jeugdwerkers en circusdocenten die interesse hebben in circus met maatschappelijk kwetsbare kinderen. Het is te koop bij Cirkus in Beweging en kost €5 of klik hier om hem te downloaden.

Als vervolg plannen we een publicatie rond “circus in de jeugdbeweging”.

20 jaar Cirkus in Beweging

Naar aanleiding van ons 20-jarig bestaan in 2013 kwam er een mooi fotoboek tot stand, met hoogtepunten van 20 jaar circuslessen, workshops, productiegroepen, binnen- en buitenlandse optredens, festivals, animaties op maat en nog veel meer.

Dit fotoboek is te koop bij Cirkus in Beweging en kost €25.

Circus op school

Auteurs : Reginald Leper en Isabel Van Maele.

Circusvaardigheden bieden een aantal opvoedingskansen die perfect aansluiten bij de huidige eindtermen Lichamelijke Opvoeding voor lager en secundair onderwijs en vakoverschrijdende eindtermen, vooral op het vlak van de motorische competentie en van het zelfbeeld en de sociale relaties.

Circus op school is een praktisch boek over circus. Het is geschreven vanuit het vernieuwde vakconcept op bewegingsonderwijs. Het richt zich tot leraren lichamelijke opvoeding, bewegingstherapeuten en jeugdbegeleiders.

Dit boek is verkrijgbaar op www.bol.com en kost €42.

Circus op school boek cover

Circus Clinic: Een verkenning van de therapeutische mogelijkheden van circus

Dit boek verkent een aantal methodes waarop circus kan helpen om therapeutische processen met kinderen en jongvolwassenen te ondersteunen. Het is geen handboek voor therapeutische praktijken, maar biedt boeiende manieren om na te denken over hoe circus kan bijdragen aan het welzijn van deelnemers door spel, creativiteit, lichaamsbewustwording, verbinding en fysieke, mentale en emotionele inspanning.

Dit boek is het resultaat van een internationale uitwisseling tussen ervaringsdeskundigen in België, Italië en Tsjechië. Hun expertise komt uit verschillende velden, waaronder jeugdcircus, sociaal circus, psychologie, psychotherapie, ergotherapie en creatieve therapie.

Klik hier voor de Nederlandse versie.
Klik hier voor de Engelse versie.