Sociaal circus

Circus is … spelen, doen, beleven, groeien.
Circus is … tonen en verwonderd worden.
Circus is … voor iedereen !!!!

Visie

Iedereen die zin heeft in circus is welkom. Lichamelijke, financiële of culturele drempels mogen geen hindernis zijn tot deelname. Sociaal circus is dan ook de term die we gebruiken als we trachten om circus voor iedereen toegankelijk te maken.

Je kan sociaal circus definiëren als een middel om te werken met personen met een beperking en hen via circus te helpen ontplooien .

– Alle educatieve circusactiviteiten die circus gebruiken als middel zijn sociaal circus.

– Sociaal circus brengt een verandering teweeg in je gemeenschap, je groep; door deel te nemen aan een circusvoorstelling verander je en is je omgeving veranderd.

Inclusie

Circus is niet alleen voor iedereen, maar ook met iedereen. In onze samenleving gaan mensen met verschillende achtergronden, jammer genoeg, te vaak langs elkaar door. We trachten om, met circus als medium, deze interactie te stimuleren. Belangrijk daarbij ook om te accepteren wie je zelf bent en te zien dat ieders culturele, fysieke en mentale verschillen een verrijking zijn.
Inclusie vertaalt zich binnen onze circusschool voornamelijk naar kinderen uit kwetsbare situaties die doorstromen naar onze wekelijkse lessen.
In de praktijk beslissen we vaak in samenwerking met verschillende partnerorganisaties over de benadering en vorm van een sociaal circusproject. De keuze voor zowel circus op maat als inclusie hangt af van veel factoren en hebben beide hun voor- en nadelen. Wij proberen elk project in zijn eigenheid te bekijken en in te schatten wat op dat moment het meest beantwoord aan de noden van een individu of groep.

Inclusie in de wekelijkse lessen

In samenwerking met organisaties en ouders proberen wij elk jaar een aantal kinderen die drempels ondervinden, te laten participeren in onze wekelijkse lessen. Dit gebeurt steeds in overleg met onze lesgevers en de ouders of organisaties waar deze kinderen van komen.
Het is in de eerste plaats van groot belang dat we de drempels die deze kinderen ondervinden wegwerken en dat ze zich thuis voelen in onze circusschool. Naast het belang van deze integratie, streven wij ernaar dat zowel de kinderen die reeds naar de lessen komen als de inclusiekinderen elkaar accepteren voor wie ze zijn en begrip tonen voor een ander leerproces, een andere uiting van emoties en een eventuele stoornis, … De lesgever is daarbij het eerste aanspreek- en inspiratiepunt.
Vaak betekent dit voor ons dat we extra begeleiders voorzien in de lessen. Deze extra begeleiders zijn soms vrijwilligers, soms stagiairs en soms speciaal geschoold personeel.

Inclusie met volwassenen

Cirkus in Beweging wil ook inclusief werken met volwassenen.
Dit gebeurt ondermeer in de wekelijkse lessen voor volwassenen waar iedereen welkom is.
In onze vrijwilligerswerking zitten ook volwassenen die zich elke week inzetten om een aantal taken te volbrengen. Dit kan gaan van administratief werk tot het maken van kostuums of het helpen begeleiden van de lessen. Naast het uitwerken van structurele samenwerkingen met vrijwilligers zijn er ook jaarlijks samenwerkingen binnen (re)integreringsprogramma’s, (her)tewerkstellingsprojecten, begeleidingstrajecten.

Intergenerationeel circus

Cirkus in Beweging heeft een jarenlange ervaring met lessen in circomotoriek. Tijdens deze lessen staan de relatie tussen ouder en kind en de motorische ontwikkeling centraal.

G-circus

Om ook circus aan te bieden aan mensen met een beperking bieden we g-circus lessen aan. Deze lessen geven deelnemers niet alleen de kans om hun eigen vaardigheden te ontwikkelen, maar is voor veel deelnemers ook een mooie kans om een breder sociaal netwerk uit te bouwen. Zowel circus als gemeenschap en verbinding staan tijdens de circusdromen lessen centraal.