Ontmoet Gözde!

 

(english below)

Hallo, mijn naam is Gözde Gönül, maar ik word liever Gözde genoemd, en soms gewoon GG omdat het voor Belgen of Europeanen nogal lastig is om uit te spreken.

Het is ook makkelijker voor kinderen. Ik kom uit İzmir, Turkije, en ben 29 jaar oud. Sinds bijna twee jaar ben ik geïnteresseerd in circusdisciplines, met een focus op jongleren. Al ben ik ook mijn vaardigheden in andere disciplines aan het uitbreiden. Het is nu twee maanden sinds dat ik begon als vrijwilliger bij Cirkus in Beweging. Hoewel er momenten zijn waarop ik uitdagingen tegenkom, gaat het over het algemeen goed. Ik moet nog steeds wennen aan het koude, regenachtige en onvoorspelbare weer hier. Ondanks mijn afkeer van kou, geeft het me voldoening om op verschillende vlakken uit mijn comfortzone te stappen.

Het is moeilijk om met kinderen te werken in een les waar ik hun taal niet spreek, maar het is een lonende ervaring. Het versterkt het idee dat taal niet altijd nodig is en dat we contact kunnen maken door onze lichaamstaal en ons spel. Toch ben ik van plan om een cursus Nederlands te volgen zodat ik effectiever met de kinderen kan communiceren.

Deel uitmaken van Cirkus in Beweging is ongelooflijk voldoening gevend. De omgeving is verzorgend, iedereen is behulpzaam, vrolijk en aardig. Ik werk als assistent in de Multicircus lessen en neem aan andere lessen deel als student. Hoewel ik niet regelmatig de luchtacrobatieles kan bijwonen, wil ik er graag mee doorgaan. Ik ben ook begonnen met een acro-yoga. Het geeft veel voldoening om met verschillende mensen en kinderen in veel verschillende klassen te werken, student en assistent te zijn en hun ontwikkeling en groei te zien. Het is fijn om in een ruimte te zijn waar ik zowel kennis kan overdragen als kan blijven leren. Aanpassen aan deze nieuwe rol is een continu proces, maar ik boek gestaag vooruitgang.

Aangenaam kennismaken!


English version

Hello, my name is Gözde Gönül, but I prefer to be called Gözde, and sometimes just GG, as it’s quite challenging to pronounce for Belgians or Europeans.

It’s also easier for children. I come from İzmir, Turkey, and am 29 years old. For nearly two years, I have been interested in circus disciplines, with a focus on juggling. However, I am also expanding my skills in other disciplines. It’s been two months since I started volunteering at Cirkus in Beweging. Although there are moments when I face challenges, overall, it’s going well. I’m still acclimating to the cold, rainy, and unpredictable weather here. Despite my aversion to the cold, stepping out of my comfort zone in various aspects brings me satisfied.

Engaging with children in a class where I don’t speak their language is tough, but it’s a rewarding experience. It reinforces the idea that language isn’t always necessary and that we can connect through our body language and games. Nevertheless, I plan to begin a Dutch course to communicate more effectively with the children.

Being part of Cirkus in Beweging is incredibly fulfilling. The environment is nurturing, with everyone being supportive, cheerful, and kind. I serve as an assistant in the Multi Circus courses and participate in some as a student. Juggling is one of these disciplines. Although I can’t regularly attend the Aerial class, I’m eager to continue. I’ve also started an acro yoga class. Working with different people and children in many different classes, being a student and an assistant, seeing their development and growing is very satisfying. It’s comforting to be in a space where I can both impart knowledge and continue learning. Adapting to this new role is an ongoing process, but I’m making steady progress.

Nice to meet you!